MENÜ
pályázatok

A projekt címe
Az SPH Plusz Kft. modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztése
A kedvezményezett neve
SPH Plusz Kft.
A szerződött támogatás összege
42.130.000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban)
70 %
A projekt tartalmának bemutatása
A projekt során beszerzésre került egy Metron Megatron fényező-szárító kamra és 2 db. KONECRANES CXTS S-series 5t híddaru. A beruházás egyik fő célja az volt, hogy kialakítsuk saját festő üzemünket a csarnokon belül egy zárt festőkabin segítségével. A festőkabin működtetéséhez szükséges feltételek mind adottak voltak, mint pl. a maga a csarnok, a csarnokon belül kialakított magasnyomású levegő, a villamos betáplálás és a gáz rácsatlakozási lehetőség. A fejlesztés/beruházás másik célja kettő darab 5 tonnás teherbírású híddaru beszerzése volt. A csarnokon belül az anyagmozgatással kapcsolatos feladatokat nehezen tudtuk korábban megoldani. Erre előtte voltak különböző anyagmozgatási eszközeink, mint pl. targonca, raklapemelő béka, de ezen eszközökkel a mozgatás sok esetben nem volt megoldható, vagy nagyon körülményes volt. A híddaru beszerzésével az anyagmozgatási feladataink leegyszerűsödtek és nem utolsó sorban sokkal biztonságosabbak lettek.

Az elért közvetlen eredmények:

• A gyártott termékek minősége növekedett

•Termelékenység növekedett a magasabb termelési kapacitás és rövidülő fényezési és szárítási idők következtében

• Vevői elégedettség, melyet a magasabb minőség és a szállítási határidők fegyelmezett betartása eredményezett

• Dolgozói megelégedettség a modern és biztonságos munkakörnyezet által nyújtott biztonságérzet eredményeként

• Környezetvédelmi és emissziós szempontok megfelelősége

• A versenytársakhoz viszonyított piaci pozíció javult az alábbi megfontolások szerint:

    o Lokális és regionális piaci pozíció javult a közvetlen környezetünkben tevékenykedő Megrendelőink kiszolgálásában.


Az elért közvetett eredmények:

• A környezeti behatások által generált kiszolgáltatottság leküzdésre került. (hőmérsékleti tényezők, páratartalom, száradási idők)

• A feltorlódott gyártás mérséklődött

• Többlet szervezési idő mérséklődött

• Társterületek, pl.: hegesztőüzem termelékenysége kiegyenlítődött

• Megnövekedett kapacitás lekötésre került bérmunkával

• Minőségfegyelem fokozódott, a magasabb minőségben legyártott termékeink egy közvetett eredménye, hogy a dolgozók előállított értékként tekintenek a termékekre és fokozottan ügyelnek azok állagának megóvására a fényezést követően

• A versenytársakhoz viszonyított piaci pozíció javult az alábbi megfontolások szerint:

    o Globális piaci pozíció javult: A multinacionális Megrendelőinknek köszönhetően korábban sikerrel szállítottunk gyártósorokat a világ távoli pontjára. Megrendelőink visszajelzéseit alapul véve, a javult minőségi és termelékenység kapacitásunk miatt nyitottakká váltak további együttműködésre és a nemzetközi gyártóegységeikben történő beruházásokkal kapcsolatos megbízásokra.

A beruházás stratégiai mérföldkövet jelentett a vállalat életében, valamint kaput nyitott a már említett lokális és globális pozíció javítására irányult törekvéseink elérésében. A beruházás tehát kulcsszerepet játszott a meglévő munkaerő megtartásában és a további eszközfejlesztési céljaink elérésében. A beruházás egyenes következményeként jelent meg a meglévő munkaerő hosszú távú megtartása és foglalkoztatása. A vállalat egészének működésére kiható technológia korábban szűk keresztmetszetet jelentett a fent említett minőségi és határidős kritériumok teljesítése során. Hiánya ezáltal a munkavállalók és a vállalat egészére vonatkozó veszélyhelyzetet hordozott. A beruházás eredményeként a munkaerő megtartásán túl jelentős eredményeket nyitott a meglévő munkaerő fejlesztésében, valamint az új munkaerő toborzásában és kinevelésében. Az említett lehetőség a vállalat dolgozóinak direkt és indirekt állományára vonatkozóan egyaránt igaz. A foglalkoztatottságon túl a beruházás kardinális szerepe a további technológiai ráfordításokra is kiterjed. A távlati célkitűzéseinkben szereplő technológiai beruházások előtt nyitott kaput és lehetőséget a hosszú távú technológiai fejlesztés előtt.
A projekt tervezett befejezési dátuma
2021.03.16.
A projekt azonosító száma
GINOP-1.2.8-20-2020-01264
A projekt címe
Az SPH Plusz Kft versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén
A kedvezményezett neve
SPH PLUSZ Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
A szerződött támogatás összege
14.655.699 Ft
A támogatás mértéke (%-ban)
50 %
A projekt tartalmának bemutatása
A beruházás azt a célt szolgálja, hogy adaptív innováció révén szeretnénk azon alvállalkozóinkat „leépíteni”, akik a lemezvágással, lemezhajlítással, illetve profilhengerítéssel foglalkoznak. Ezáltal egy kézben tudnánk tartani a gyártást, a gyártási határidőt, nem beszélve a minőségről. Mivel a beszerzett gépek/eszközök a lakatos részleg munkáját segítenék, ezért kézenfekvő volt, hogy a lakatos műhely egyik részében helyeztük el azokat. A gépeket egy gépkezelői, munkavédelmi oktatás után a lakatosok kezelik. A gépek számára a jó hozzáférhetőség és a villamos tápellátás biztosított.



A megvalósított tevékenység 3 célterülethez is kapcsolódik. Egyrészről a jelenlegi tevékenységeinkhez kapcsolódóan új termék, szolgáltatás jött létre, vagyis többféle termék előállítására, szolgáltatás nyújtására vagyunk képesek, másrészt általunk eddig nem végzett tevékenységhez kapcsolódóan új termék, szolgáltatás jön létre, végezetül jelenlegi tevékenységünkhöz kapcsolódóan hatékonyabb munkavégzés várható, illetve új vagy jelentős mértékben javított, termelési vagy szolgáltatási módszer alkalmazása jön létre. Fejlesztésünknek köszönhetően képesek vagyunk többféle termék és szolgáltatás előállítására is. Cégünk egyik fő tevékenysége az egyedi gépgyártás. A jelenlegi gyártásainkhoz minden esetben szorosan kapcsolódik a gépek esztétikai és védőburkolatainak kialakítása. Ugyanakkor a félkész alapanyag gyártásánál is nagy jelentőséggel bír a lemez megmunkálással kapcsolatos műveletek magas minőségű végrehajtása. Az új nagypontosságú lemez megmunkáló gépekkel ráadásul szolgáltatás nyújtási lehetőség is megnyílt a piacon. Ez a típusú szolgáltatás megoldást nyújt a cégen belül jellemző eltérő intenzitású munkaleterheltségre, és ezzel növekszik hatékonyságunk és versenyképességünk a jelenlegi piacunkon. A bérmunkával bővült megrendelőink száma is, ezzel létrehozva egy stabilabb rendelési állományt és forgalmat.

A modern lemezmegmunkáló technológiák alkalmazásával cégünknek lehetősége nyílt egyedileg gyártott gépeinket esztétikusabb kivitelben elkészíteni. Az esztétikusabb kivitel a piaci értékesítésben alapvető előnyként szerepel. Ezzel párhuzamosan a vevő elégedettség is nagyobb forrásteret kap az általunk gyártott eszközökön keresztül. Az új CNC vezérelt lemezmegmunkáló gépek nagyobb pontosságú munkavégzést és precízebb gyártást tesznek lehetővé, ezzel is növelve cégünk verseny- és piacképességét. A magasabb minőségi szinten létrehozott termékeink szélesebb piaci palettán értékesíthetőek. Többek között a CNC vezérlővel ellátott lemezmegmunkáló gépek alkalmasak nagyobb szériás sorozatgyártásra is. Így cégünk előtt lehetőség nyílik az egyedi gyártás piaca mellett a sorozatgyártás területére is belépni. A passzív biztonságtechnikai elemek gyártásánál is jelentős szerepe van a védőburkolatoknak. A biztonságtechnikai előírások sok esetben a lemez védőburkolatok terén olyan bonyolultságú és pontosságú alkatrészeket követelnek, melyek legyártásához elengedhetetlen a CNC lemezmegmunkáló gépek használata.



A megvásárolt gépek illeszkednek az eddigi profiljainkhoz. Ezek megvásárlásával a termelékenység is jelentősen megnőtt. A gépek előnye még a fejlett elektronikus rendszerük és az energiatakarékosságuk.

Az NC vezérlésű lemezollóval tizedmilliméteres vágási pontosság érhető el a számítógépvezérelt ütközőknek köszönhetően, amik a kívánt méretre állítják be a lemezt vágás előtt. Olyan termékek gyártására is fogunk tudni vállalkozni, amikre eddig nem, másrészt az olyan termékek gyártása esetén is pontos méretet tudunk tartani, amiknél ez kritikus a hajlítás miatt. Az általunk végzett termelőtevékenység során a darabolt lemezek megfelelő méretekre történő hajlítása egy igen kritikus lépés. A gazdaságos, erősebb, gyorsabb, pontosabb új modell, a Metalkraft GBP 31175 a kis-és közepes méretű lemezmegmunkáló vállalkozásokat célozza meg piacául. Profil és gyűrű-hajlítógép használatával azonnal realizálható pénzt, időt tudunk megtakarítani. A modern profilhajlítógép olyan útmérő rendszerrel rendelkezik mely lehetővé teszi az azonnali pontos munkavégzést előkészületi munkák nélkül. Szerszámtára úgy lett megválasztva, hogy cégünkben előforduló gyártási profilokkal teljes mértékben harmonizáljon, így nincs szükségünk célszerszámok tervezésére és gyártására annak érdekében, hogy elkészítsük gyártmányainkat. A hajlitógép használata csökkenti a baleseti kockázatot a régi hő beviteli módszerrel szemben, mivel a nyílt láng használata is megszűnik, mint fő veszélyforrás. Az új hengerítő alkalmas a cégünknél járatos cső, kúp , henger elkészítésére. A henger meghajtása kézi karral történik így csökken a baleseti kockázat a munkavégzés folyamán hiszen nincs közvetlen érintkezés a munkadarabbal a megmunkálás ideje alatt. Az új hengerítő nagy előnye a hagyományos hengerítőkkel szemben ,hogy a művelet befejezése után a gép felső hengere egy úgynevezett kiálló pozícióba mozgatható . Így a munkadarab könnyen és gyorsan távolítható el a gépből. Ezzel csökkentve a baleseti kockázatot. A motoros hajtásnak valamint a merev váznak és az alkatrész megvezetőknek köszönhetően lényegesebben hatékonyabb és pontosabb munkavégzés érhető el a gépen. Alkalmazottaink a legmodernebb, munkabiztonsági szempontból a legújabb fejlesztésekkel ellátott gépeken, kiváló körülmények között dolgozhatnak egy fejlődő, stabil pénzügyi helyzetű komoly perspektívákkal rendelkező cégben. Az új berendezések beszerzésekor kiemelten figyeltünk a hatékonyságra, energiatakarékosságra és az

alacsony üzemeltetési költségekre.



A projekt tervezett befejezési dátuma
2018.01.07.
A projekt azonosító száma

GINOP-2.1.8-17-2017-01552
A projekt címe

Az SPH Plusz Kft. termelési kapacitásának bővítése
A kedvezményezett neve
SPH PLUSZ SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
A szerződött támogatás összege
16.094.030 Ft
A támogatás mértéke (%-ban)
50 %
A projekt tartalmának bemutatása
A projekt legfontosabb műszaki, szakmai eredménye a CNC esztergagép, az inverteres hegesztőgép, az ívhegesztőgép beszerzése által megvalósuló termelési kapacitás bővülés, valamint a gépek kiszolgálásához szükséges targonca beszerzése volt. A CNC eszterga beruházásával már el tudunk vállalni kis és közepes sorozatokat is, amelyre nagy igény van. Számszerűsítve az eszterga (és ebbe beletartoznak mind a hagyományos, mind pedig a CNC eszterga gépórák) gépóra gyakorlatilag a duplájára nőtt. A „lehozott” munkadarabok pedig három, négyszeresére emelkedtek. A hegesztőgépek általi kapacitásnövekedés főként abban mutatkozik meg, hogy a jelenlegi 6 fős lakatos műhely minden egyes tagjának van saját gépe. A hegesztésből adódó kapacitás növekedésünk nagyságrendileg 50%. Projektünk eredményeképpen a korábbi 27 fős létszámunkat 2 fővel bővítettük. A tavalyi 400 millió Ft-os árbevételünk a terveink szerint a pályázat jóvoltából már a fizikai befejezés évének végére 550 millió Ft-ra nőne, majd a fenntartási időszak végére 700 millió forintot prognosztizálunk. Korábban szinte kizárólag a hazai piacra termeltünk, azonban a kibővített gépparkkal nem tartjuk lehetetlennek, hogy export árbevétel részarányunk pár éven belül meghaladja a 15 %-ot is. Vállalkozásunk mindig is kiemelkedő eredményességgel működött, de a hatékonyságunk javulása révén további javulást várunk. Az új berendezések beszerzésekor kiemelten figyeltünk azok hatékonyságára, energiatakarékosságára és alacsony üzemeltetési költségeire. A beszerzett targonca motorjának kipufogógáz szennyezőanyag tartalma például minden érvényes európai norma alatt marad. Nincs a targoncában sem azbeszt, sem kadmium, sem higany.
A projekt tervezett befejezési dátuma
2016.06.23.
A projekt azonosító száma
GINOP-1.2.2-15-2015-01214